1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo ( EDGClothes, Evelinos Germanavičiūtės, Samylų 18D, Kaunas, +37064238869, [email protected], individualios veikos numeris 731325) teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu. 
1.3 Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą'' ir per 2 darbo dienas Pirkėjas apmoka padarytą užsakymą. Neapmokėjus per 2 darbo dienas - užsakymas anuliuojamas.


2. Asmens duomenų apsauga
2.1. Užsisakant prekes internetinėje parduotuvėje "EDGCLothes", pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, pristatymo adresą ir elektroninio pašto adresą.
2.2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.
2.3 Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti..
2.4 Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą.
2.5 Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.


3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai
3.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes E-parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka. 
3.2 Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, laikantis Prekių Grąžinimo taisyklėse išdėstytų nuostatų.
3.3 Taisyklių 3.2 punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.
3.4 Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
3.5 Jeigu pasikeičia Pirkėjo pirkimo formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
3.6  Pirkėjas, naudodamasis E-parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
 
4. Apmokėjimo tvarka ir terminai
4.1. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
4.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“.
4.3. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais. 
4.4. Pirkėjas gali atsiskaityti u ž prekes banko pavedimu, naudojants elektronine bankininkyste, paypal sistemą arba mokėjimo kortele – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas sumoka už prekes.
4.5. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių užsakymas. Dauguma prekių gaminama po apmokėjimo – pagaminimo terminas trunka iki 2 savaičių (priklauso nuo užsakymų kiekio). Prekės, kurios jau yra pagamintos, išsiunčiamos tą pačią arba sekančią dieną nuo apmokėjimo.
4.6. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 2 kalendorines dienas, užsakymas anuliuojamas.
 
5.Prekių gražinimas 
5.1. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių. 
5.2. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą. Lėšos grąžinamos naudojant tas pačias mokėjimo priemones, kurias klientas naudojo atlikdamas operaciją.
5.3. Pirkėjas grąžinamas prekes turi išsiųsti naudojantis paštomatų paslaugomis. Grąžinamos arba keičiamos prekės pašto išlaidas apmoka pats pirkėjas.
5.4. Norėdamas grąžinti prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 7 (septynias) dienas nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją el. paštu.
5.5. Grąžinama prekė turi būti nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos.
5.6. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja priimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.

 
6. Baigiamosios nuostatos.
6.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais. 
6.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.